PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ ZASAD TWORZENIA I PROWADZENIA REJESTRU SKARG I WNIOSKÓW W SPECJALISTYCZNYM PSYCHIATRYCZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

  1. pdfProcedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków
  2. pdfProcedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków - Załącznik 1
  3. pdfProcedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków - Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

2 sierpnia 2023 roku (w środę) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ogranicza wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe bez badania pacjenta. Dotyczy to preparatów zawierających środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1.

Szanowni Państwo,
w dniu 31 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 2475), które wprowadza nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego. Dyrektor SPZOZ w Jarosławiu  zwraca się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala w Jarosławiu o bezwzględne stosowanie nowego skierowania do szpitala psychiatrycznego.

obowiązujący wzór skierowania:

pdfNowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(PDF).

docxNowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego(DOCX). 

Rejestracja znajduje się na pierwszym piętrze w budynku nr 1.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7:25 – 15:00;

Telefon do rejestracji:

  • Poradni Zdrowia Psychicznego: 16 624 05 94
  • Poradni Psychologicznej: 16 624 06 41
  • Poradni Psychoterapii: 16 624 05 94 wew.331
  • Zespołu Leczenia Środowiskowego: 16 624 0594 wew. 326
  • Poradni Neurologicznej: 16 624 0595
  • Poradni Leczenia Uzależnień: 16 624 05 37

Przyjęcia planowe do Szpitala

Rejestracja pacjentów do oddziałów psychiatrycznych odbywa się w Izbie Przyjęć, która znajdują się na parterze budynku nr 3. Izba Przyjęć czynna jest całodobowo.

Rejestracja pacjentów do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego odbywa się w oddziale, który znajduje się na pierwszym piętrze budynku nr 8.
Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 08 -14:00.

Dokumentacja medyczna w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu jest udostępniana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.