W 2014 roku szpital obchodził Jubileusz 60 - lecia.

Z okazji tego Jubileuszu została wydana Gazeta Okolicznościowa oraz Pamiątkowa Kronika.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia lokalna telewizja Twoja TV oraz młodzież klasy dziennikarskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu przygotowała prezentację.

Przy tej okazji Wojewoda Podkarpacki wręczył przyznane przez Prezydenta RP Złote Medale za długoletnią służbę sześciu pracownikom:

Jubileusz

  • lek. Stanisławowi Adamikowi - byłemu dyrektorowi szpitala,
  • lek. Witoldowi Mroczkowi,- byłemu ordynatorowi oddziału neurologii,
  • lek. Marii Kalinowskiej – Czarskiej - byłej ordynator oddziałów psychiatrycznych,
  • Hannie Wilczyńskiej,- kierownikowi Ruchu Chorych,
  • pielęgniarce oddziałowej -Jadwidze Czarnieckiej i
  • Józefowi Kmiecikowi, kierownikowi Działu Żywienia.