Szpital w Jarosławiu powstał w dniu 15 stycznia 1954 roku jako Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Pierwotnie został usytuowany w pomieszczeniach pierwszego piętra klasztoru Sióstr Niepokalanek przy ul. Słonecznej 41. Stopniowo powiększał bazę lokalową poprzez dodatkowe pawilony przy ul. Kościuszki w Jarosławiu, w Żurawicy oraz w Rudołowicach.

 

Do lat siedemdziesiątych XX wieku szpital rozwijał się bardzo dynamicznie. Jego pojemność przekroczyła 1000 łóżek. Szpital stał się głównym ośrodkiem psychiatrycznym. Sprawował nadzór specjalistyczny i metodyczno organizacyjny nad poradniami zdrowia psychicznego, leczenia uzależnienia od alkoholu oraz domami pomocy społecznej. Współpracował z klinikami psychiatrycznymi, był bazą szkoleniową dla lekarzy, psychologów i pielęgniarek.

Na przestrzeni czasu doskonalono formy terapii i psychoterapii. Pacjenci uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych oraz turnusach wypoczynkowych w Polańczyku, Bóbrce i Nadleśnictwie Sieniawa.

Już wówczas oddziały szpitalne działały wg reguł społeczności terapeutycznej. Tradycyjnie w miesiącu wrześniu organizowane były „otwarte dni szpitala psychiatrycznego”.

W 1973 roku usamodzielnił się szpital w Żurawicy.
W 1976 roku wyprowadzono szpital z  pomieszczeń klasztoru Sióstr Niepokalanek.
W 1990 roku zamknięto oddział odwykowy w Rudołowicach.

Koszary

Ostatecznie szpital usytuował się w historycznym miejscu, gdzie od 1901 roku znajdowały się koszary 90 pułku piechoty Obrony Krajowej „ Jarosław” a następnie od 1919 roku koszary 39 pułku piechoty „ Strzelców Lwowskich”.

Pomnik

Było to miejsce, gdzie żołnierz służył Ojczyźnie w myśl idei –„ Bóg – Honor i Ojczyzna”.

W 1979 roku z okazji 25 - lecia działalności i w uznaniu zasług pracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz rozwoju zamkniętego i otwartego lecznictwa psychiatrycznego szpital otrzymał imię Profesora Antoniego Kępińskiego – jednego z najwybitniejszych psychiatrów polskich.

 

W 1998 szpital zmienił formę prawną i został przekształcony w  samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

W dniu 1 stycznia 1999 roku uprawnienia organu założycielskiego przejął Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Od tego momentu w szpitalu rozpoczęto gruntowne remonty, które trwają po dzień dzisiejszy.

 

Szpital profilował  swoją działalność koncentrując się na dziedzinach psychiatrii.

  • W 2000 roku powstał Oddział Dzienny Psychiatryczny.
  • W 2008 roku przeniesiono Oddział Neurologiczny do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
  • W 2009 roku zwiększono liczbę łóżek w Oddziale Terapii Uzależnienia.
  • W 2009 roku utworzono Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Dyrekcja