Dyrektor Zespołu - Józef Długoń

Dyrektor

mgr Józef Długoń
tel. 16 624 06 20, 16 621 46 11 wew. 320

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Piotr Cisek
tel. 16 624 06 20, 16 621 46 11 wew. 320

 

Główny Księgowy

mgr inż. Bogusława Paszczyńska
tel. 16 624 05 22, 16 621 46 11 wew.222

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Jadwiga Sierpińska
tel. 16 624 05 52, 16 621 46 11 wew. 252