Pracownia Radiologiczna

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
(z VAT)
1. Zdjęcie klatki piersiowej AP /przednio- tylne/ 40,00
2. Zdjęcie klatki piersiowej /boczne/ 40,00
3. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem 40,00
4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 40,00
5. Zdjęcie czaszki 35,00
6. Zdjęcie celowane siodełka tureckiego 35,00
7. Zdjęcie oczodołu 35,00
8. Zdjęcie zatok 30,00
9. Zdjęcie żuchwy 30,00
10. Zdjęcie stawów żuchwowych 35,00
11. Zdjęcie łuków jarzmowych 35,00
12. Zdjęcie kości nosowej 20,00
13. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 40,00
14. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 40,00
15. Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 40,00
16. Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 30,00
17. Zdjęcie kości ogonowej 35,00
18. Zdjęcie miednicy małej 40,00
19. Zdjęcie kręgosłupa AP /przednio - tylne w pozycji stojącej/ 40,00
20. Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych 40,00
21. Zdjęcie stawów biodrowych 40,00
22. Zdjęcie kości krzyżowej 30,00
23. Zdjęcie żeber 35,00
24. Zdjęcie mostka 40,00
25. Zdjęcie obojczyka 40,00
26. Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego 35,00
27. Zdjęcie stawu barkowego 35,00
28. Zdjęcie kości ramieniowej 35,00
29. Zdjęcie stawu łokciowego 35,00
30. Zdjęcie przedramienia 35,00
31. Zdjęcie nadgarstka 35,00
32. Zdjęcie stóp lub dłoni 35,00
33. Zdjęcie palca 25,00
34. Zdjęcie łopatki 35,00
35. Zdjęcie kości udowej 40,00
36. Zdjęcie stawu kolanowego 40,00
37. Zdjęcie obu stawów kolanowych 40,00
38. Zdjęcie kości podudzia 40,00
39. Zdjęcie stawu skokowego 35,00
40. Zdjęcie kości piętowej 30,00
41. Wydruk zdjecia na błonie RTG - mały format 20,00
42. Wydruk zdjecia na błonie RTG - duży format 25,00
43. Nagranie na płycie CD 5,00

Labolatorium Analityczne - Hematologia

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
1. OB. 8,00
2. Morfologia krwi 10,00
3. Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena 20,00
4. Retikulocyty 20,00
5. Czas krwawienia  12,00
6. Czas protrombinowy, wskaźnik INR 12,00
7. Fibrynogen 12,00
8. APTT 12,00
9. D-dimery

45,00

Labolatorium Analityczne - Chemia Kliniczna

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
(z VAT)
1. Glukoza we krwi, z palca /każde oznaczenie/ 8,00
2. Glukoza w surowicy, w moczu 8,00
3. Mocznik /surowica lub mocz/ 8,00
4. Kreatynina /surowica lub mocz/ 8,00
5. Kwas moczowy /surowica lub mocz/ 10,00
6. Białko całkowite albo albuminy 10,00
7. Elektroforeza białek surowicy 28,00
8. Cholesterol całkowity 8,00
9. HDL - cholesterol 12,00
10. Triglicerydy 10,00
11. Lipidogram/CHOL, HDL, LDL TG/ 30,00
12. Bilirubina całkowita 10,00
13. Bilirubina bezpośrednia 12,00
14. Na i K /surowica lub mocz / 8,00
15. Lit w surowicy 25,00
16. Magnez /surowica lub mocz / 10,00
17. Wapń /surowica lub mocz / 10,00
18. Chlorki /surowica lub mocz / 10,00
19. Fosforany / surowica lub mocz / 12,00
20. Żelazo w surowicy /każde oznaczenie/ 10,00
21. Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza 15,00
22. Aminotransferaza ASPAT lub ALAT 10,00
23. Fosfataza zasadowa 12,00
24. Fosfataza kwaśna 20,00
25. Fosfataza kwaśna sterczowa 20,00
26. Gammaglutamylo transpeptydaza GGTP 12,00
27. Dehydrogenaza mleczanowa LDH 12,00
28. Troponina 21,00
29. Kinaza kreatynowa CPK 14,00
30. A-amylaza /surowica lub mocz/ 14,00
31. Klirens kreatyniny

18,00

Labolatorium Analityczne - Analityka Ogólna

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
(z VAT)
1. Badanie ogólne moczu - analiza 12,00
2. Białko - mocz 10,00
3. ASO -test latexowy 15,00
4. Czynnik reumatoidalny - test latexowy 15,00
5. CRP - białko ostrej fazy- test latexowy 12,00
6. Antygen HBs - test latexowy 30,00
7. Badanie kału na pasożyty — 1 oznaczenie 20,00
8. Badanie kału na krew utajoną 15,00
9. Antygen Gardia Lamblia w kale  30,00
10. Test ciążowy 20,00
11. Narkotyki w moczu 50,00
12. Obecność substancji fałszujacych oznaczenie narkotyków 20,00
13. WR 10,00
14. Pobranie krwi * 6,00
15. Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań 5,00
16. Przygotowanie i wysyłka badań 6,00

Pracownia EEG

Lp.Rodzaj świadczeniaCena badania
(netto)
1. Elektroencefalografia dla dorosłych 90,00
2. Elektroencefalografia z prowokacją alkoholem 110,00

 

 

 

Pracownia EKG

Lp.Rodzaj świadczeniaCena badania
(netto)
1. EKG spoczynkowe 50,00

Konsultacje specjalistyczne

Lp.Rodzaj świadczeniaCena konsultacji
(netto)

1. Konsultacja psychiatryczna 100,00
2. Konsultacja psychologiczna 90,00
3. Konsultacja neurologiczna  100,00
4. Wydawanie zaświadczeń do celów nie związanych z procesem leczenia 10,00
5. Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań 10,00
6. Badania na wysokości / Badania poborowych 123,00

Inne koszty

Lp.Rodzaj świadczeniaCena (z VAT)
1. Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej 0,40
2. Koszt wykonania kserokopii jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 11,32
3. Koszt sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 2,26
4. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta po okresie dłuższym niż 72 godziny 61,50

 

pdfCennik "osobodni" - zarządzenie nr 78/2022 z 30.12.2022 r.

pdfCennik usług medycznych - zarządzenie nr 08/2022 z 28.01.2022 r.