Pracownia Radiologiczna

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
(z VAT)
1. Zdjęcie klatki piersiowej AP /przednio- tylne/ 35,00
2. Zdjęcie klatki piersiowej /boczne/ 35,00
3. Zdjęcie klatki piersiowej z barytem 35,00
4. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 35,00
5. Zdjęcie czaszki 30,00
6. Zdjęcie celowane siodełka tureckiego 25,00
7. Zdjęcie oczodołu 30,00
8. Zdjęcie zatok 25,00
9. Zdjęcie żuchwy 25,00
10. Zdjęcie stawów żuchwowych 30,00
11. Zdjęcie łuków jarzmowych 20,00
12. Zdjęcie kości nosowej 20,00
13. Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 35,00
14. Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 35,00
15. Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 35,00
16. Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego 20,00
17. Zdjęcie kości ogonowej 35,00
18. Zdjęcie miednicy małej 35,00
19. Zdjęcie kręgosłupa AP /przednio - tylne w pozycji stojącej/ 35,00
20. Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych 30,00
21. Zdjęcie stawów biodrowych 35,00
22. Zdjęcie kości krzyżowej 30,00
23. Zdjęcie żeber 33,00
24. Zdjęcie mostka 35,00
25. Zdjęcie obojczyka 35,00
26. Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego 30,00
27. Zdjęcie stawu barkowego 30,00
28. Zdjęcie kości ramieniowej 30,00
29. Zdjęcie stawu łokciowego 30,00
30. Zdjęcie przedramienia 30,00
31. Zdjęcie nadgarstka 30,00
32. Zdjęcie stóp lub dłoni 30,00
33. Zdjęcie palca 20,00
34. Zdjęcie łopatki 30,00
35. Zdjęcie kości udowej 35,00
36. Zdjęcie stawu kolanowego 35,00
37. Zdjęcie obu stawów kolanowych 35,00
38. Zdjęcie kości podudzia 38,00
39. Zdjęcie stawu skokowego 33,00
40. Zdjęcie kości piętowej 25,00
41. Wydruk zdjecia na błonie RTG - mały format 15,00
42. Wydruk zdjecia na błonie RTG - duży format 20,00

Labolatorium Analityczne - Hematologia

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
1. OB. 5,00
2. Morfologia krwi 8,00
3. Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena 16,00
4. Retikulocyty 16,00
5. Czas krwawienia  12,00
6. Czas protrombinowy, wskaźnik INR 9,00
7. Fibrynogen 9,00
8. APTT 10,00
9. D-dimery 45,00

Labolatorium Analityczne - Chemia Kliniczna

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
(z VAT)
1. Glukoza we krwi, z palca /każde oznaczenie/ 10,00
2. Glukoza w surowicy, w moczu 5,00
3. Mocznik /surowica lub mocz/ 6,00
4. Kreatynina /surowica lub mocz/ 6,00
5. Kwas moczowy /surowica lub mocz/ 8,00
6. Białko całkowite albo albuminy 8,00
7. Elektroforeza białek surowicy 25,00
8. Cholesterol całkowity 7,00
9. HDL - cholesterol 9,00
10. Triglicerydy 7,00
11. Lipidogram/CHOL, HDL, LDL TG/ 23,00
12. Bilirubina całkowita 9,00
13. Bilirubina bezpośrednia 10,00
14. Na i K /surowica lub mocz / 5,00
15. Lit w surowicy 20,00
16. Magnez /surowica lub mocz / 7,00
17. Wapń /surowica lub mocz / 6,00
18. Chlorki /surowica lub mocz / 6,00
19. Fosforany / surowica lub mocz / 9,00
20. Żelazo w surowicy /każde oznaczenie/ 8,00
21. Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza 12,00
22. Aminotransferaza ASPAT lub ALAT 7,00
23. Fosfataza zasadowa 10,00
24. Fosfataza kwaśna 12,00
25. Fosfataza kwaśna sterczowa 12,00
26. Gammaglutamylo transpeptydaza GGTP 10,00
27. Dehydrogenaza mleczanowa LDH 10,00
28. Troponina 18,00
29. Kinaza kreatynowa CPK 12,00
30. A-amylaza /surowica lub mocz/ 12,00
31. Klirens kreatyniny 16,00

Labolatorium Analityczne - Analityka Ogólna

Lp.Rodzaj świadczeniaCena
(z VAT)
1. Badanie ogólne moczu - analiza 10,00
2. Białko - mocz 9,00
3. ASO -test latexowy 15,00
4. Czynnik reumatoidalny - test latexowy 12,00
5. CRP - białko ostrej fazy- test latexowy 10,00
6. Antygen HBs - test latexowy 18,00
7. Badanie kału na pasożyty — 1 oznaczenie 19,00
8. Badanie kału na krew utajoną 12,00
9. Antygen Gardia Lamblia w kale  27,00
10. Test ciążowy 15,00
11. Narkotyki w moczu 40,00
12. Obecność substancji fałszujacych oznaczenie narkotyków 15,00
13. WR 8,00
14. Pobranie krwi * 4,00
15. Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań 4,00
16. Przygotowanie i wysyłka badań 5,00

Pracownia EEG

Lp.Rodzaj świadczeniaCena badania
(netto)
1. Elektroencefalografia dla dorosłych 85,00
2. Elektroencefalografia z prowokacją alkoholem 100,00

 

 

 

Pracownia EKG

Lp.Rodzaj świadczeniaCena badania
(netto)
1. EKG spoczynkowe 40,00

Konsultacje specjalistyczne

Lp.Rodzaj świadczeniaCena konsultacji
(netto)

1. Konsultacja psychiatryczna 75,00
2. Konsultacja psychologiczna 85,00
3. Konsultacja neurologiczna  70,00
4. Wydawanie zaświadczeń do celów nie związanych z procesem leczenia 7,00
5. Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań 7,00
6. Badania na wysokości / Badania poborowych 86,10

Inne koszty

Lp.Rodzaj świadczeniaCena (z VAT)
1. Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej 0,35
2. Koszt wykonania kserokopii jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9,86
3. Koszt sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,96
4. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta po okresie dłuższym niż 72 godziny 61,50

 

pdfCennik "osobodni" - zarządzenie nr 20/2020 z 3.03.2020 r.

pdfCennik usług medycznych - zarządzenie nr 13/2020 z 27.01.2020 r.