Kaplica szpitalna powstała w 1996 r. dzięki staraniom kapelana szpitalnego O. Michała Płachty OP ze środków finansowych, od sponsorów i wykonawców oraz wsparciu ówczesnego Przeora Klasztoru OO Dominikanów O. Jakuba Kruczka OP i Dyrektora Szpitala lek. Stanisława Adamika.
Konsekracja odbyła się w dniu 29 września 1996 roku, dokonał jej ks. Bp Stefan Moskwa. Powstanie Kaplicy zrodziło się na gruncie wizyty duszpasterskiej Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Józefa Michalika z okazji jubileuszu 40-lecia Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu, w maju 1994 roku.
Trzy lata wcześniej, w uroczystej procesji, w 1991 roku, została sprowadzona z Klasztoru OO Dominikanów figura NMP Niepokalanej i usytuowana w Parku Szpitalnym. Pierwotnie posługi duszpasterskie odbywały się w Oddziale Psychiatrycznym IV B, którym kierowała lek. Irena Mysik. Pacjenci jednak potrzebowali szczególnego miejsca do odzyskiwania zdrowia duszy.
Ostatecznie Kaplicę usytuowano w budynku nr 4, w dawnych pomieszczeniach Gabinetu Stomatologicznego oraz Pracowni EEG. Opiekę duszpasterską chorych sprawują OO Dominikanie posługujący w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu.
Z racji Jubileuszu 20-lecia Kaplicy Szpitalnej oraz 100. rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej zrodziła się myśl zagospodarowania okna obok ołtarza głównego na witraż poświęcony Objawieniom Fatimskim. Inicjatywę tą podjął ówczesny Kapelan Szpitala O. Dominik Zelek OP.
Witraż został zaprojektowany i wykonany przez Pana Andrzeja Czarny z Pracowni Rehabilitacji Psychiatrycznej naszego Szpitala.

Kapelani w Szpitalu:

  • O. Sadok Kolasiński OP (do 1991)
  • O. Michał Płachta OP (1991-1999)
  • O. Mikołaj Dużyński OP (1999-2004)
  • O. Andrzej Wysocki OP ( 2004-2006)
  • O. Stanisław Obara OP (2006-2009)
  • O. Paweł Maliński OP (2009-2010)
  • O. Krzysztof Lipowicz OP (2010-2015)
  • O. Dominik Zelek OP (2016 – 2019)
  • O. Wacław Bury (od 2019)

Kaplica 1Kaplica 2