Prawa pacjenta zostały uwzględnione w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Pacjenta (Dz.U.2009.76.641 z późn. zm.). Ten akt prawny zakłada, że przestrzeganie praw pacjenta określonych
w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny
oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.


Tekst ustawy jest dostępny tutaj (Dz.U.2022.1876 t.j. z dnia 2022.09.06). Zapraszamy do lektury.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Rzecznika Praw Pacjenta