Pielęgniarka Koordynująca – mgr Dorota Kotlińska, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego.

 • W Rejestracji pacjent zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu lub prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń jeśli system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) – nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia.
 • Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w Poradni Neurologicznej, Poradni Psychologicznej, Poradni Psychoterapii oraz Zespole Leczenia Środowiskowego udzielane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
 • Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
 • Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

16 624 05 94

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: lek. Ireneusz Kruzel - psychiatra

Poradnia udziela świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych – porady, wizyty domowe lub środowiskowe oraz sesje psychoterapii.
W ramach świadczenia gwarantowanego pacjent może skorzystać z porady u lekarza psychiatry, psychologa lub psychoterapeuty.

Poradnia Zdrowia Psychicznego czynna w:

 • poniedziałki i środy w godzinach od 7:25 do 18:00
 • wtorki, czwartki i piątki w godzinach w godzinach od 7:25 do 15:00.

Poradnia Psychologiczna czynna:

 • poniedziałek od godz. 07:25 do godz. 18:00
 • wtorek - piątek od godz. 07:25 do godz. 15:00

Poradnia Psychoterapii czynna:

 • poniedziałek w godzinach od 10:00 do 13:00
 • wtorek w godzinach od 08:00 do 15:00
 • środa w godzinach od 14:00 do 18:00
 • czwartek w godzinach od 07:30 do 13:00.

16 624 06 26

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leczenie środowiskowe (domowe) – porady, wizyty domowe lub środowiskowe udzielane przez lekarzy psychiatrów i/ lub psychologów, sesje psychoterapii, udzielane w środowisku zamieszkania, ujęte w kompleksowy program terapeutyczny; realizowane przez zespół leczenia środowiskowego lub domowego w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem i jego rodziną.

Zespół Leczenia Środowiskowego/domowego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

16 624 05 37

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik – mgr Joanna Prucnal – specjalista terapii uzależnień

Leczenie uzależnień: świadczenia udzielane przez porady, wizyty, sesje psychoterapii, programy, w tym możliwość wizyty instruktora terapii uzależnień.

Poradnia Leczenia Uzależnień czynna w:

 • poniedziałki i środy w godzinach od 7:25 do 18:00
 • wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:25 do 15:00.

Realizuje zadania z zakresu choroby alkoholowej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

16 624 05 95

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udziela świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Świadczenia gwarantowane obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze chorób i zaburzeń ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego.

Poradnia Neurologiczna czynna w

 • poniedziałek, środa w godzinach od 7:25 do 18:00
 • wtorek, czwartek, piątki w godzinach 7:25 do 15:00.

16 624 05 38

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: mgr Agnieszka Molisak – Klara – specjalista fizoterapii

Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu znajduje się na parterze budynku nr 1.

Czynny jest pn. - pt. w godzinach od 7:00 do godz. 18:00.
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7 – 14:30.
Telefon do rejestracji: 16 624 05 38

Pacjent zapisując się na zabiegi w Rejestracji powinien mieć następujące dokumenty:

 1. skierowanie (oryginał) od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
 2. dokument potwierdzający tożsamość.

Skierowanie do Działu straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w kolejce w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Świadczenia udzielane są bezpłatnie wyłącznie na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Zabiegi udzielane są pacjentom poruszającym się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.

Dział wykonuje następujące zbiegi z zakresu:

 1. Fizykoterapii
 2. Kinezyterapii
 3. Hydroterapii
 4. Masażu leczniczego.