Deklaracja dostępności

Informacje wstępne

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej spzozjaroslaw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony spzozjaroslaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 01 września 2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01 września 2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 01 września 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dane teleadresowe jednostki

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

ul Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

EmailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon centrala: 16 621 46 11
Fax: 16 621 24 45

NIP: 792-18-05-587
REGON: 000296638

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,  

 2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. 

 3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,

 4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

 5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 6. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Funkcje przeszukiwania, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:

 • Strona główna,
 • O nas,
 • Aktualności,
 • Dla Pacjentów,
 • Rejestracja,
 • Kontakt
 • BIP,
 • Przetargi
 • Konkursy
 • wyszukiwarki serwisu,

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Serwisu WWW znajdują się pliki do pobrania. Część z nich może pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronach Serwisu WWW do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Serwisie WWW są prezentowane w sposób zrozumiały dla ich odbiorców. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie akcentowane.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić pełną dostępność serwisu dla odbiorców, jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek błędy, prosimy o kontakt pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu poprawy dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Szyngiera, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 624 06 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Nie jest dostępna.

Dostępność architektoniczna

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul Kościuszki 18, 37-500 Jarosław

Budynek Nr 1

 1. Parter - podjazd dla wózków inwalidzkich, winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Poradnia Neurologiczna
  - Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu – obecnie na czas remontu przeniesiony do budynku nr 8
 2. Poziom pierwszy - winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny
  - Poradnia Zdrowia Psychicznego
  - Poradnia Psychologiczna
  - Poradnia Psychoterapii
  - Zespół Leczenia Środowiskowego
  - Poradnia Leczenia Uzależnień
 3. Poziom drugi - winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Psychogeriatryczny – obecnie na czas remontu przeniesiony do budynku nr 2

Budynek Nr 2

 • Parter - wejście bezpośrednio do windy i wjazd na półpiętro
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu
  - Oddział Psychogeriatryczny
 • Poziom pierwszy - winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu
  - Pododdział Psychiatrii Ogólnej
 • Poziom drugi - winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Budynek Nr 3

 • Parter - wejście bezpośrednio do windy i wjazd na półpiętro
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Pretriage Czysty
  - Pretriage Brudny
  - Izba Przyjęć
  - Oddział Psychiatryczny II ( dedykowany pacjentom z rejonu powiatu jarosławskiego i lubaczowskiego)
 • Poziom pierwszy - winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Psychiatryczny III
  - Pododdział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu III
 • Poziom drugi - winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Psychiatryczny I

Budynek Nr 4

 • Przyziemie - wejście z chodnika
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Dzienny Psychiatryczny ( stała siedziba oddziału w budynku nr 8)
 • Parter - wejście schodami na półpiętro, na trzech poziomach winda
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Budynek Nr 5 - biura Zarządu oraz administracji

 • Parter - wejście schodami na piętro
  - Sekretariat Dyrektora
  - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
  - Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Budynek Nr 8

 • Parter - wejście schodami na piętro
  Dostępne dla pacjentów świadczenia
  - Oddział Dzienny Psychiatryczny ( obecnie na czas remontu przeniesiony do budynku nr 4)

 

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFOLINIA 800 676 676

poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

Raport o stanie dostępności

pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego106.95 KB


 2023-11-22 Poprawiono adres e-mail jednostki.