RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20

fepr pl podk ueefsi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu".

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i medycznego, a także oprogramowania, niezbędnych do zmodernizowania e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

 

Głównym celem projektu jest modernizacja e-usług w zakresie zdrowia i udostępnienie ich pacjentom placówki. W ramach projektu zaplanowano modernizację następujących e-usług: E-Informacja, E-Rejestracja, Elektroniczny Rekord Pacjenta, Elektroniczna Platforma Nadzoru.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która będzie umożliwiała świadczenie nowoczesnych e-usług przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

 

Wartość projektu: 6 815 943,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 746 485,00 PLN

 

fepr pl podk ueefsi

Cel projektu: Celem  projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zaliczających się do zespołu budynków szpitalnych SP ZOZ w Jarosławiu.
W ramach realizacji projektu modernizacją energetyczną objęte zostaną budynki nr 1, 2, 3, 8.
Projekt obejmuje również zastosowanie odnawialnych źródeł energii i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Wartość projektu ogółem: 12 784 447,35  PLN,
w tym wkład UE 8 504 766,57 PLN