Zapraszamy do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki: https://spzozjaroslaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33443

Szanowni Państwo

W związku z przewidzianą na dzień 31 grudnia 2021r. kasacją dokumentacji medycznej z Poradni Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu informujemy, iż osoby które chcą uzyskać swoją Historię Choroby proszone są o zgłaszanie się do Poradni.

*Komunikat dotyczy pacjentów, których ostatnia wizyta przypada na rok 2000 i lub 2001 i nie kontynuowali leczenia w tutejszej poradni.

 

 

 

Życzenia Wielkanocne 2021

Aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością
łask Chrystusa
Zmartwychwstałego. Niech Chrystus ukrzyżowany
i zmartwychwstały, Król wszechświata i wiecznej chwały,
obejmie każdego z was swoją miłością i napełni łaską, pokojem i radością.

- Dyrektor SPZOZ Jarosław
Józef Długoń

Zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych do 31 grudnia 2000r. Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

Kartka z życzeniami - Dzień kobiet

Z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelakiej pomyślności.

Życzę również, aby kolejne dni przynosiły same szczęśliwe chwile, a uśmiech gościł na Wszystkich twarzach zawsze, nie tylko w tym szczególnym dniu.

Dyrekcja SPZOZ w Jarosławiu

Możliwe są zarówno porady telefoniczne jak i wizyty osobiste, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny przyjęcia.
Ksero jak i zaświadczenia wydajemy również po uzgodnieniu telefonicznym.
Prosimy dzwonić do Poradnia Zdrowia Psychicznego pod numer: 16 624 05 94