Zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2020 r., poz. 627 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r. poz. 666) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych w okresie od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.


Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

 

EMOCJE W TWOICH RĘKACH - kampania społeczna

 

Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Jarosławiu we współpracy z Fundacją Terapia To Nie Wstyd zorganizowało w dniu 10 września 2022r w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom kampanię społeczną pod hasłem EMOCJE W TWOICH RĘKACH

Pragnieniem organizatorów było aby tegoroczna akcja sprawiła by jak najwięcej osób potrafiło zaopiekować się swoimi emocjami i emocjami bliskich.

EMOCJE W TWOICH RĘKACH - kampania społeczna

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu we współpracy z Fundacją  Terapia to NIE WSTYD prowadzi kampanię społeczną edukacyjno- informacyjną pod hasłem : EMOCJE W TWOICH RĘKACH.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać darmową poradę lub konsultację do  stanowiska przy którym dyżurują psycholodzy i psychoterapeuci.

Przedłużono obostrzenia w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Obecnie obowiązujące ograniczenia - nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego – przedłużono do 30 września 2022 r.

Jednym z nich jest obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych i aptekach.

 

Kartka z życzeniami - Dzień kobiet

Z okazji "DNIA PIELĘGNIARKI" pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Naszym Paniom Pielęgniarkom.

Wytrwałości, cierpliwości, miłości do drugiego człowieka, sukcesów w pracy zawodowej, radości i szczęścia w życiu prywatnym oraz zdrowia.

Dyrekcja SPZOZ w Jarosławiu

Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
uprzejmie informuje, że z dniem 16 marca 2022 r. przywrócona została możliwość odwiedzin Pacjentów.