10 listopada br. nasza placówka podpisała umowę z rzeszowską firmą informatyczną ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. W ramach nawiązanej współpracy zmodernizowana i rozbudowana zostanie informatyczna infrastruktura programistyczna i sprzętowa Szpitala, co umożliwi nam świadczenie nowoczesnych e-usług.

Wartość podpisanej umowy to 6 783 813,00 zł.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach projektu pt. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace rozłożone zostały na 7 etapów, a ich zakończenie zaplanowano na koniec roku 2022.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki: https://spzozjaroslaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33443

Szanowni Państwo

W związku z przewidzianą na dzień 31 grudnia 2021r. kasacją dokumentacji medycznej z Poradni Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu informujemy, iż osoby które chcą uzyskać swoją Historię Choroby proszone są o zgłaszanie się do Poradni.

*Komunikat dotyczy pacjentów, których ostatnia wizyta przypada na rok 2000 i lub 2001 i nie kontynuowali leczenia w tutejszej poradni.

 

 

 

Życzenia Wielkanocne 2021

Aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością
łask Chrystusa
Zmartwychwstałego. Niech Chrystus ukrzyżowany
i zmartwychwstały, Król wszechświata i wiecznej chwały,
obejmie każdego z was swoją miłością i napełni łaską, pokojem i radością.

- Dyrektor SPZOZ Jarosław
Józef Długoń

Zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych do 31 grudnia 2000r. Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

Kartka z życzeniami - Dzień kobiet

Z okazji Święta Kobiet wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelakiej pomyślności.

Życzę również, aby kolejne dni przynosiły same szczęśliwe chwile, a uśmiech gościł na Wszystkich twarzach zawsze, nie tylko w tym szczególnym dniu.

Dyrekcja SPZOZ w Jarosławiu