23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresja. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja, na którą obecnie cierpi ponad 350 milionów osób, w 2020 roku stanie się drugim po chorobach układu krążenia największym problemem zdrowotnym na świecie. Mimo, że istnieją skuteczne metody leczenia depresji, to korzysta z nich mniej niż 50%, a w niektórych państwach mniej niż 10% chorych. Najgroźniejszym objawem depresji są myśli samobójcze. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja może być przyczyną aż 800 000 samobójstw rocznie.

 

Z raportu opublikowanego w 2015 roku przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że na depresję choruje blisko 40 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, a rozpowszechnienie tej choroby waha się w zależności od poszczególnych państw członkowskich od 3,8% do 6,3%. Szacuje się, że w Polsce na depresje cierpi ponad 1,5 miliona ludzi, ale tylko 1 na 3 osoby chore korzysta z profesjonalnego leczenia. Tak niski odsetek osób leczących się z powodu depresji w Polsce wynika nie tylko z ograniczonego dostępu do specjalistów, ale także z lęku przed społecznym napiętnowaniem z powodu choroby. Niestety wciąż panuje powszechne przekonanie, że korzystanie z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej jest powodem do wstydu.

Zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2020 r., poz. 627 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r. poz. 666) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych w okresie od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.


Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Farmaceuta w dziale farmacji szpitalnej.

Wymagania:

 • dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub w dziale farmacji szpitalnej
  w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu, w tym minimum cztery lata doświadczenia
  w pracy z pacjentami chorymi psychicznie;
 • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego;
 • biegła obsługa komputera, w tym MS Office;
 • profesjonalizm i wysoka kultura osobista;
 • terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz samodzielność;
 • wykazywanie empatii, cierpliwości i otwartości;
 • komunikatywność i umiejętność współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi.

EMOCJE W TWOICH RĘKACH - kampania społeczna

 

Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Jarosławiu we współpracy z Fundacją Terapia To Nie Wstyd zorganizowało w dniu 10 września 2022r w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom kampanię społeczną pod hasłem EMOCJE W TWOICH RĘKACH

Pragnieniem organizatorów było aby tegoroczna akcja sprawiła by jak najwięcej osób potrafiło zaopiekować się swoimi emocjami i emocjami bliskich.

EMOCJE W TWOICH RĘKACH - kampania społeczna

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu we współpracy z Fundacją  Terapia to NIE WSTYD prowadzi kampanię społeczną edukacyjno- informacyjną pod hasłem : EMOCJE W TWOICH RĘKACH.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą uzyskać darmową poradę lub konsultację do  stanowiska przy którym dyżurują psycholodzy i psychoterapeuci.

Przedłużono obostrzenia w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Obecnie obowiązujące ograniczenia - nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego – przedłużono do 30 września 2022 r.

Jednym z nich jest obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych i aptekach.