Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Logo 60l

W roku 2014 obchodziliśmy 60 rocznicę powstania Szpitala Psychiatrycznego w Jarosławiu.
Na przestrzeni lat działalność szpitala ulegała modyfikacji – analogicznie do zmiany struktury potrzeb zdrowotnych naszego regionu, jak też rosnących wymagań wynikających z rozwoju medycyny. Misją naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego z zakresu psychiatrii. Wykonujemy usługi medyczne na wysokim poziomie zarówno fachowym jak i etycznym. SPZOZ stał się głównym ośrodkiem psychiatrii w Polsce południowo-wschodniej. Z czasem doskonalono formy terapii i psychoterapii. Odbyło się wiele wycieczek krajoznawczych oraz turnusów wypoczynkowych w ramach terapii społecznej. Tradycją stały się coroczne obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi Psychicznie – Schizofrenia Otwórzcie Drzwi. Obecnie szpital funkcjonuje w zwartym terytorialnie kompleksie po austriackich koszarach obrony krajowej przy ul. Kościuszki 18. Nasza placówka na przestrzeni lat zmierzała do stworzenia optymalnej opieki odpowiadającej potrzebom chorych. Zmieniała się struktura szpitala: zlikwidowano oddziały: dzieci i młodzieży, oddział detoksykacyjny oraz dla osób przewlekle chorych, przeniesiono oddział neurologiczny wraz z udarowym do szpitala powiatowego. Wyspecjalizowaliśmy się w zakresie psychiatrii ogólnej, sądowej i uzależnień od alkoholu. Nasze oddziały oferują różne rodzaje zajęć rehabilitacyjnych, jak np.: sesje psychologiczne, edukacyjne i psychoedukacyjne, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych czy arteterapię i terapię ruchową. Pacjenci mają do dyspozycji duży park, kaplicę oraz pracownię rehabilitacji, gdzie udzielają się artystycznie. Posiadamy także bogatą ofertę lecznictwa ambulatoryjnego tj. Poradnie: Zdrowia Psychicznego, Psychologiczną, Psychoterapii, Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnię Neurologiczną oraz Dział Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Narządu Ruchu.

W szpitalu udzielanych jest ok. 3.000 hospitalizacji rocznie, ok. 30.000 porad rocznie, a także wykonywanych jest ok. 70.000 zabiegów fizjoterapeutycznych dla ok. 2000 mieszkańców powiatu. Na wysoką jakość wykonywanych usług pracuje ponad 500 pracowników, w tym: lekarze psychiatrzy i neurolodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, fizjoterapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień, pielęgniarki, technicy medyczni, sekretarki medyczne, salowi i sanitariusze. Ludzie Ci są bardzo zaangażowani i oddani swojej pracy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi dziś dysponujemy dobrym sprzętem i najlepszą kadrą. Mając tak duże zaplecze kadrowe prowadzimy specjalizacje lekarskie w dziedzinie psychiatrii, specjalizacje psychologiczne w dziedzinie psychologii klinicznej a także specjalizacje dla pielęgniarek. Ponadto stanowimy bazę szkoleniową dla szkół wyższych w zakresie prowadzenia praktyk studenckich na kierunkach: pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej. W ostatnich latach zdrowie psychiczne wreszcie zaczyna być w naszym kraju traktowane jako ważny składnik zdrowia w ogóle, w myśl zasady ”nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”. Zwiększono nakłady finansowe, dzięki którym w ostatnim dziesięcioleciu możliwa była kompleksowa modernizacja większości budynków, w których zlokalizowane są oddziały szpitalne poprzez dostosowanie ich do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów.

W ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej szpital został wyposażony w sprzęt komputerowy a w chwili obecnej jesteśmy w trakcie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. Odremontowano ponad kilometrowe, zabytkowe ogrodzenie, w miejsce starych powstały nowe drogi, chodniki i miejsca parkingowe. Bogaty, objęty nadzorem konserwatorskim, drzewostan oraz zrekultywowane, po wymianie zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, tereny zielone sprawiają, że szpital stał się przyjaznym miejscem dla pacjentów i ich rodzin. Pragnieniem naszym jest jednak, aby leczenie szpitalne było dla pacjenta ostatecznością, a nie jedynym wyborem.