Życzenia Wielkanocne 2021

Aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością
łask Chrystusa
Zmartwychwstałego. Niech Chrystus ukrzyżowany
i zmartwychwstały, Król wszechświata i wiecznej chwały,
obejmie każdego z was swoją miłością i napełni łaską, pokojem i radością.

- Dyrektor SPZOZ Jarosław
Józef Długoń

Zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych do 31 grudnia 2000r. Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.