Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 2 stycznia 2024 roku zmarł lek. Wacław Cerlich,  długoletni pracownik SPZOZ w Jarosławiu. Miał 89 lat.

 

Lek. Wacław Cerlich  urodził się 12 września 1934r. w Przemyślu. Dyplom lekarza uzyskał 26 stycznia 1961r. po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie.

Życie zawodowe związał ze szpitalem psychiatrycznym w Jarosławiu. Prace rozpoczął w styczniu 1961r .

W dniu 18 października 1966r. uzyskał drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii, a w dniu 4 października 1973 r. uzyskał również pierwszy stopień specjalizacji z neurologii.


Od 1966r. był Ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego, dodatkowo od 1975r. pełnił funkcję kierownika Działu Diagnostycznego, był też kierownikiem Pracowni Elektroencefalograficznej.

Był lekarzem ambitnym, przejawiał wiele inicjatyw. Był bardzo lubiany przez pacjentów i ich rodziny. Cieszył się sympatią i ogólnym uznaniem pracowników. Był otwarty na nowe formy organizacji lecznictwa psychiatrycznego. Aktywnie uczestniczył w instytucjonalnym sprawowaniu nadzoru specjalistycznego w dziedzinie psychiatrii.

Przez szereg lat sprawował funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Był kierownikiem specjalizacji szeregu młodych lekarzy. W latach 1987 do 1990 pełnił  funkcję Z-cy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu.


Pracę zawodową zakończył odejściem na emeryturę w maju 2008r.

 

Cześć Jego pamięci!

lek. Wacław Cerlich