10 listopada br. nasza placówka podpisała umowę z rzeszowską firmą informatyczną ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. W ramach nawiązanej współpracy zmodernizowana i rozbudowana zostanie informatyczna infrastruktura programistyczna i sprzętowa Szpitala, co umożliwi nam świadczenie nowoczesnych e-usług.

Wartość podpisanej umowy to 6 783 813,00 zł.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach projektu pt. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace rozłożone zostały na 7 etapów, a ich zakończenie zaplanowano na koniec roku 2022.