10 września
Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

samobójstwa stanowią poważne wyzwanie dla pracowników służb
medycznych i socjalnych na całym świecie!

 

jeśli myślisz, że nic Ci się w życiu nie udało
jeśli myślisz, że świat jest zagrażający
jeśli myślisz, że nic dobrego Cię już nie spotka

 

UWIERZ, TO SIĘ LECZY

 

Weź życie w swoje ręce

Bądź Panem swojego losu!
Przyjdź do nas, jesteśmy tu dla Ciebie
Podaruj sobie czas rozmowy

 

Kontakt:

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu - 16 624 05 94
Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w Jarosławiu - 16 624 06 50

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lubaczowie
i Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w Lubaczowie - 665 788 180


Izba Przyjęć czynna jest całą dobę – kontakt: 16 624 06 00


Nie ma sytuacji bez wyjścia.
Zawsze można liczyć na pomoc, choćby dzwoniąc pod numery telefonów:
Telefon Zaufania dla Dorosłych – telefon 116 123
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – telefon 116 111
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – telefon 800 12 12 12


Czynniki ryzyka związane z samobójstwem

 • Płeć męska
 • Depresja
 • Uzależnienie od alkoholu lub narkotyków
 • Separacja/ wdowieństwo/ rozwód
 • Społeczna izolacja
 • Niedawny pobyt w szpitalu psychiatrycznym
 • Poważne choroby fizyczne
 • Niedawne zwolnienie z pracy lub taka perspektywa
 • Problemy w zakresie odpowiedzialności karnej
 • Pobyt w więzieniu

Czynniki ryzyka dokonania samouszkodzenia

 • Płeć żeńska
 • Rozwód
 • Wiek poniżej 25 lat
 • Trudna sytuacja socjanlo – bytowa

Decyzyjny proces samobójstwa

 • Myśli o treści depresyjnej
 • Rozważania o śmierci
 • Przyzwolenie na śmierć w sposób naturalny
 • Rozmyślanie o śmierci jako o zjawisku
 • Myśli samobójcze, bez tendencji do realizacji
 • Tendencje i zamiary samobójcze
 • Próba samobójcza
 • Samobójstwo

W roku 2022 odnotowano najwyższą liczbę prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Niechlubny rekord wyniósł 2031, co stanowi ponad dwukrotny wzrost od 2020 roku. 150 przypadków skończyło się śmiercią.
Wśród osób dorosłych w 2022 roku odnotowano łącznie 14 520 prób samobójczych. Co trzecia próba zakończyła się zgonem (5 108).