Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław
ogłasza
KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Pełna treść dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego > link do ogłoszenia