Laboratorium Analityczne ( parter) czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:25 do 22:00, realizujące zadania z zakresu badania właściwości fizycznych i składu (chemicznego i morfotycznego) płynów ustrojowych, wydzielin i wydalin.

Kierownik: mgr Jacek Banaś – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej Tel.016 624 05 72