Rzecznika Praw Pacjenta wydał poradnik poświęcony programowi pilotażu centrum zdrowia psychicznego. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia - To pionierski program, którego celem jest przeniesienie ciężaru opieki psychiatrycznej z zamkniętego szpitala psychiatrycznego do środowiska lokalnego. Zadaniem programu jest przede wszystkim poprawa procesu leczniczego oraz komfortu pacjentów doświadczających kryzysów psychicznych. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej urzędu w zakładce „Poradniki”.

 Poradnik „Opieka blisko domu czyli centra zdrowia psychicznego” zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne osobie zainteresowanej tematyką psychiatrycznej opieki środowiskowej. Odniesienia do aktów prawnych, studia przypadków oraz najczęściej pojawiające się pytania stanowią zawartość tej publikacji. Dzięki lekturze poradnika czytelnik dowie się między innymi:

  • Kto i gdzie może skorzystać z pomocy centrów zdrowia psychicznego?
  • Jak przygotować się do wizyty?
  • Co to jest punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny?
  • Jaką funkcję pełni koordynator opieki?
  • Czy w centrach obowiązuje rejonizacja?
  • Kim jest „asystent zdrowienia”?

Zapraszamy do lektury - Opieka Blisko Domu

 Więcej informacji o centrach zdrowia psychicznego można znaleźć również na stronie internetowej Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony zdrowia Psychicznego czp.org.pl