Szpital, położony jest w centrum miasta, posiada dziedzińce wewnętrzne umożliwiające pacjentom spacery, odpoczynek i rekreację. Oddziały usytuowane są w trzykondygnacyjnych budynkach po dawnych koszarach austriackich. Wśród lecznictwa stacjonarnego psychiatrycznego dysponujemy trzema oddziałami psychiatrii ogólnej i jednym pododdziałem, dwoma oddziałami psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu oraz pododdziałem psychiatrii sądowej, oddziałem rehabilitacji psychiatrycznej, oddziałem psychogeriatrycznym oraz dziennym oddziałem psychiatrycznym.

W zakresie leczenia odwykowego dysponujemy Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradnią Leczenia Uzależnienia.
Pobyt w Naszej jednostce polega nie tylko na leczeniu farmakologicznym, prowadzona jest również szeroko pojęta psychoterapia i terapia zajęciowa oraz różnego typu zajęcia terapeutyczne.

W oddziałach funkcjonują tworzone przez pacjentów społeczności terapeutyczne. Pacjenci rozwijają w ramach warsztatów terapeutycznych swoje zainteresowania. Prowadzą życie towarzyskie, korzystają zarówno z biblioteki szpitalnej jak również z biblioteczek oddziałowych. Uczestniczą w spacerach do miasta - z możliwością odwiedzenia kina, muzeum, zwiedzania okresowych wystaw artystycznych.

Prowadzone są zajęcia rekreacyjne typu gimnastyka, czy też organizowane ogniska integracyjne poszczególnych oddziałów. Na terenie Szpitala znajduje się kaplica, stołówka oraz 2 kioski spożywcze.

pdfRegulamin praw i obowiązków pacjenta