Życzenia Wielkanocne 2021

Aby radość Wielkanocy napełniła nasze serca nadzieją i obfitością
łask Chrystusa
Zmartwychwstałego. Niech Chrystus ukrzyżowany
i zmartwychwstały, Król wszechświata i wiecznej chwały,
obejmie każdego z was swoją miłością i napełni łaską, pokojem i radością.

- Dyrektor SPZOZ Jarosław
Józef Długoń