Zapraszamy do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki: https://spzozjaroslaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33443