Dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
uprzejmie informuje, że z dniem 16 marca 2022 r. przywrócona została możliwość odwiedzin Pacjentów.

Odwiedziny mogą odbywać się na poniższych zasadach:
Do jednego pacjenta może przyjść jedna, zdrowa osoba (bez objawów infekcji układu oddechowego).
Odwiedziny odbywają się w pomieszczeniach z możliwością wietrzenia, w których możliwe jest zachowanie dystansu min 2 m od innych osób.
Osoba odwiedzająca przed wejściem do oddziału musi mieć zmierzoną temperaturę ciała oraz musi zdezynfekować ręce.
Osoba odwiedzająca przebywa wyłącznie w prawidłowo założonej maseczce medycznej.
Odwiedziny mogą trwać maksymalnie krótko (max. do 30 min).