Zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r. poz. 1318) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz. 2069) uprzejmie informujemy, że Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu przygotowuje do zniszczenia dokumentację medyczną pacjentów przebywających na Oddziałach Szpitalnych do 31 grudnia 2000r. Kasacji ulegnie dokumentacja medyczna według terminu ostatniej hospitalizacji.

 

Zainteresowanych pacjentów prosimy o zgłaszanie się po odbiór w/w dokumentacji do Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w dni robocze w godz. 09:00 – 14:00 do dnia 30 września 2021r. z dowodem potwierdzającym tożsamość (w celu weryfikacji danych osobowych).

 

Po wskazanym terminie dokumentacja zostanie zniszczona.